søndag 3. november 2013

Vann renner nedover


Det var det jeg trodde helt til vi flyttet hit. Nå vet jeg at vann tar minste motstands vei, og det er ikke alltid ned.

Jorda hos oss består av silt, sand og leire. Det er stor forskjell på hvor mye motstand de ulike jordtypene gir. Noen steder renner altså vannet oppover.

Det har i flere omganger vært forsøkt å drenere området, men det fungerer ikke. Vannet ser ut til å ta sin egen vei.

Nå har høvdingen tatt skjea, nei jeg mener spaden i egen hånd. Han graver ut en renne og har som plan å lede alt vann han finner ut i den. Selv om han sier at det er en grøft, har jeg valgt å kalle det en bekk. Jeg har sågar sett meg ut et område som kan egne seg til dam. 

Foreløpig er det moderat vannføring i bekken vår, men alt vann som renner ut av åkeren er vann som ikke lenger står og stanger i jorda. Siden det ble pløyd er det (litt) lettere å grave, men siden det ble pløyd er det også dype hjulspor etter traktoren. Der samler det seg vann selv om det ikke nødvendigvis er der vannet kommer opp. Noen steder ligger det løs sand/silt oppå hardpakket leire. Der renner vannet under sanda og vi kan ikke se det. Så dukker det opp igjen på de rareste steder. Denne vinteren håper vi på dyp og real tele. Det ville løst opp noe av jordpakkinga. En ting er jeg i alle fall sikker på. Det kommer ikke store kjøretøy ut på dette jordstykket så lenge jeg har noe jeg skulle ha sagt. Det er mulig at det går alle andre steder, men vårt jorde tåler det ikke. Fra nå er det håndmakt som gjelder.


2 kommentarer:

  1. Litt av et jorde å ta med jordfreser. Etter tenker du bare å så plen?

    Kanskje skulle det vært drenert? Vi har gravd grøfter og lagt rør et par steder, og må gjøre det flere steder. Det ble gitt tilskudd til sånt på 60-70 tallet, og det skal vist komme igjen.

    SvarSlett
  2. Som jeg skriver; det har vært lagt ned drenering flere ganger. Det funker ikke. Sannsynligvis fordi vannet følger terrenget som er under jorda, og det ligner ikke overflaten. Kjøring med store traktorer har ikke gjort saken bedre. Det gis tilskudd, men da må man være registrert som gårdsbruk i kommunen. Dette er småbruk, og vi har ikke hatt stor nok omsetning for å få produksjonstillegg.

    Vi jobber etter "no dig" systemet. Så fort jorda er fri for rotugras blir det mye mindre jobb for jordfreseren. Det ble sprøyta før pløying. Neste år blir det mekanisk brakklegging på forsommeren og så skal vi så til med grønngjødsling på høsten. I 2015 håper vi å kunne ta i bruk deler til grønnsaksproduksjon. Problemområdene må vi nok ha en sesong eller to til for å få i drift. Plen blir det i alle fall ikke, det egner det seg overhodet ikke til. Noen har anbefalt juletrær, men det har jeg virkelig ikke lyst på.

    SvarSlett